Jak se dostat NA a Z Horních Míseček autobusem?
How to get TO and FROM Horní Mísečky by bus?
Bylo Nebylo -> Horní Mísečky

Druh autobusu/ Zastávka
Type of bus/ Bus stop

Vítkovice - škola Dolní Mísečky Horní Mísečky
Free SkiBus 8:30 8:41 8:48
Bus 947 9:37 9:46 9:55
Free SkiBus 12:12 12:23 12:30
Bus 947 13:37 13:46 13:55
Bus 947 15:37 15:46 15:55
Horní Mísečky -> Bylo Nebylo
Druh autobusu/ Zastávka
Type of bus/ Bus stop
Horní Mísečky Dolní Mísečky   Vítkovice - škola
Bus 947 10:00 10:05 10:15
Free SkiBus 11:40 11:47 11:58
Bus 947 14:00 14:05 14:15
Bus 947 16:00 16:05 16:15
Free SkiBus 16:20 16:27 16:38
Jízdné pro Bus 947 je 25 Kč dospělý, 6 Kč dítě.
Fare for bus 947 is 1 EUR per person and 0,24 EUR per kid.
Free SkiBus pendluje mezi Dolními a Horními Mísečkami cca po 40 minutách.
The Free SkiBus goes between the stops Dolní and Horní Mísečky roughly 40 minutes. 

Nevyhovují Vám časy?

Don't you like the times?

Využijte/use   Vítkovické SKI - TAXI
Tel: 739 203 223
9-ti místný VW Transporter 4x4 se speciálním závěsem na zavazadla a lyže
9-seats VW Transporter 4x4 with a special sling for luggage and skis
Vítkovice Bylo Nebylo - Horní Mísečky       20 km                  240,- Kč/ 10 EUR
Vítkovice Bylo Nebylo - Aldrov      do 10 km                  120,- Kč/ 5 EUR
Cena/Price........................................12,- Kč/km (cesta tam i zpět, do 10km 120 Kč vždy)